Avis Legal

1. Responsabilitat dels USUARIS en l’ús i contingut

L’accés als websites, i l’ús que en pugui realitzar de la informació i continguts que s’hi incloguin, seran d’exclusiva responsabilitat de qui el realitzi.

En conseqüència, l’ús que se’n pugui fer de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà subjecte a la legalitat aplicable, sigui nacional o internacional, així com als principis de la bona fe i ús lícit per part dels USUARIS, els que en seran totalment responsables del mateix.

Els USUARIS estaran obligats a una utilització raonable dels serveis o continguts, sota el principi de la bona fe i el respecte a la legalitat vigent, a la moral i l’ordre públic, a les bones costums, als drets a tercers o del propi Parcquimic, tot això segons les possibilitats i fins pels que estan concebuts.

Parcquimic no assumeix cap responsabilitat, sigui directa o indirecta, per danys emergents o benefici de cessió, derivada del mal ús dels serveis o continguts que puguin realitzar els USUARIS o tercers.

2. Informació LSSI-CE

Parcquimic ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

3. Concepte d’usuari

La utilització de la Web atribueix la condició d’USUARI, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest AVIS LEGAL en la versió publicada per Parcquimic, en el mateix instant en que d’USUARI accedeix a la web. En conseqüència, d’USUARI haurà de llegir atentament el present document en cada ocasió en que es proposi la seva utilització, ja s’hi poden produir modificacions.

4. Informació en relació als links

Parcquimic, no es responsabilitza de les webs no pròpies, a les que s’hi pugui accedir mitjançant vincles “links”, o de qualsevol contingut, que tercers i puguin oferir.

L’ús d’un vincle o accés a una web no pròpia, es realitzat a voluntat i sota risc exclusiu de l’USUARI, pel que Parcquimic no recomana ni garanteix cap tipus d’informació que se’n pugui obtenir amb la utilització d’aquests, aliens a la web de Parcquimic, ni se’n responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici que en devingui del mateix o del mal ús del vincle, o de la informació que se’n obtingui a través d’ell, incloent altres vincles o webs, tampoc de interrupcions en el servei o en l’accés, o en intents frustrats amb vincles tant alhora de connectar a la web de Parcquimic, com alhora d’accedir a la informació d’altres webs des de la de Parcquimic

5. Informació sobre la utilització de cookies

L’entitat responsable de la recollida, processament i utilització de les teves dades personals, en el sentit establert per la Llei de Protecció de Dades Personals és Parcquimic, amb NIF núm. B43748128, domiciliada a Reus, Avinguda de Tarragona, números 34-44 i les dades de contacte són:

Carretera Vella de la Pobla T-750, s/n
43140 La Pobla de Mafumet (TARRAGONA)
+34 977 270 066 | +34 977 270 068
info@parcquimic.com

L’accés a aquest Lloc web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada Usuari —en els diferents dispositius que pugui utilitzar per navegar— perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment i únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les cookies faciliten la navegació, la fan més amigable, i no danyen el dispositiu de navegació.

Les cookies són procediments automàtics de recollida d’informació relativa a les preferències determinades per l’Usuari durant la seva visita al Lloc web amb la finalitat de reconèixer-ho com a Usuari, i personalitzar la seva experiència i l’ús del Lloc web, i poden també, per exemple, ajudar a identificar i resoldre errors.

La informació recaptada a través de les cookiespot incloure la data i hora de visites al Lloc web, les pàgines visionades, el temps que ha estat en el Lloc web i els llocs visitats just abans i després del mateix. No obstant això, cap cookie permet que aquesta mateixa pugui contactar-se amb el número de telèfon de l’Usuari o amb qualsevol altre mitjà de contacte personal. Cap cookie pot extreure informació del disc dur de l’Usuari o robar informació personal. L’única manera que la informació privada de l’Usuari formi part de l’arxiu Cookie és que l’usuari doni personalment aquesta informació al servidor.

Cookies pròpies:
Són aquelles cookies que són enviades a l’ordinador o dispositiu de l’Usuari i gestionades exclusivament per KLEVER per al millor funcionament del Lloc web. La informació que es recapta s’empra per millorar la qualitat del Lloc web i el seu Contingut i la seva experiència com a Usuari. Aquestes cookies permeten reconèixer a l’Usuari com a visitant recurrent del Lloc web i adaptar el contingut per oferir-li continguts que s’ajustin a les seves preferències.

Cookies de tercers:
Són cookies utilitzades i gestionades per entitats externes que proporcionen a KLEVER serveis sol·licitats per aquest mateix per millorar el Lloc web i l’experiència de l’usuari en navegar en el Lloc web. Els principals objectius pels quals s’utilitzen cookies de tercers són l’obtenció d’estadístiques d’accessos i analitzar la informació de la navegació, és a dir, com interactua l’Usuari amb el Lloc web.

_gid. Es tracta d’una cookie analítica, relacionada amb Google Analytics que s’usa per distingir als usuaris. Té una durada de 24 hores.

_ga Es tracta d’una cookie analítica, relacionada amb Google Analytics. Emmagatzema un identificador de client únic i serveix per al control de les visites úniques, dades d’usuaris, campanyes. Té una caducitat de 2 anys.
_gat S’usa per diferenciar entre els diferents objectes de seguiment creats en la sessió. La cookie es crea en carregar la llibreria javascript i no existeix una versió prèvia. S’actualitza cada vegada que s’envien les dades a Google Analytics.

_utma Recopila informació anònima sobre la navegació dels usuaris pel lloc web amb la finalitat de conèixer l’origen de les visites i altres dades estadístiques similars. relacionada amb Google Analytics. Té una caducitat de 2 anys.

https://www.google.com/analytics/learn/privacy.htm

La(s) entitat(és) encarregada(s) del subministrament de cookies podrà(n) cedir aquesta informació a tercers, sempre que ho exigeixi la llei o sigui un tercer el que processi aquesta informació per a aquestes entitats.

Deshabilitar, rebutjar i eliminar cookies:
L’Usuari pot deshabilitar, rebutjar i eliminar les cookies —total o parcialment— instal·lades en el seu dispositiu mitjançant la configuració del seu navegador (entre els quals es troben, per exemple, Chrome, Firefox, Safari, Explorer). En aquest sentit, els procediments per rebutjar i eliminar les cookies poden diferir d’un navegador d’Internet a un altre. En conseqüència, l’Usuari deu, acudir a les instruccions facilitades pel propi navegador d’Internet que estigui utilitzant. En el cas que rebutgi l’ús de cookies —total o parcialment— podrà seguir usant el Lloc web, si bé podrà tenir limitada la utilització d’algunes de les prestacions del mateix.

– Internet Explorer: Eines > Opcions d’Internet > Privadesa > Configuració.

– Firefox: Eines > Opcions > Privadesa > Historial > Configuració Personalitzada.

–  Chrome: Configuració > Mostrar opcions avançades > Privadesa > Configuració de contingut.

– Safari: Preferències > Seguretat.

Canvis en la Política de Cookies:
És possible que la Política de Cookies del Lloc web canviï o s’actualitzi, per això és recomanable revisar aquesta política cada vegada que accedeixi al Lloc web amb l’objectiu d’estar adequadament informat sobre com i para què usem les cookies.

6. Renúncia i limitació de la responsabilitat

La informació i serveis que s’inclouen o estan a disposició a través de les pàgines web, poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De manera periòdica s’actualitza la informació que en aquestes s’hi mostra. Parcquimic, pot introduir en qualsevol moment millores i /o canvis en els serveis o continguts.

Parcquimic, obté la informació i els materials inclosos en la web de fonts considerades fiables, però encara que es prenen tot tipus de mesures per assegurar que sigui del tot correcte, no se’n garanteix que resulti exacta i actualitzada.

7. Informació sobre la exempció de tota responsabilitat devinguda d’una errada tècnica i de contingut.

Parcquimic, declina tota responsabilitat en cas de l’existència d’interrupcions o de mal funcionament en els serveis o continguts que s’ofereixen en Internet, sigui quina sigui la causa. Tanmateix, Parcquimic, no es responsabilitza per caigudes de xarxa ni pèrdues de negoci en conseqüència, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que pugui ser provocat als USUARIS per causes alienes a Parcquimic

Parcquimic, no declara ni garanteix que els serveis i continguts siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits o que el servei o servidor que l’ofereix, estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici de que Parcquimic realitzi els seus millors esforços en evitar aquests tipus d’incidents. En cas de que l’USUARI prengués determinades decisions o realitzes accions en base a la informació que s’inclou en els websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb la d’altres fonts.

8. Propietat industrial i intel·lectual

Els continguts presentats per Parcquimic, així com els vesats en la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre la propietat intel·lectual, pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda totalment prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posta a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública en relació tant a les pàgines Web com als seus continguts e informació, sense previ i exprés consentiment per escrit de Parcquimic

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites i en especial, dissenys, texts, gràfics, logos, icones, botons, software, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial de Parcquimic, o dels tercers propietaris dels mateixos, que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i demés expressions que formen part de les pàgines Web, així com el software necessari pel seu funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen tanmateix una obra, en el sentit dels Drets d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat Intel·lectual que resulten d’aplicació. L’ incompliment d’aquestes ressenyes implica la comissió de greus actes il·lícits susceptible de sanció per la legislació civil i penal vigents.

Queda totalment prohibit qualsevol acte per virtut del qual, els USUARIS dels serveis o continguts puguin servir-se’n comercialment, directa o indirectament, parcial o totalment, dels mateixos, imatges, formes, índexs i demés expressions formals que composin part de les pàgines Web sense l’obtenció prèvia i per escrit del consentiment de Parcquimic

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma o manera, emmagatzemen en suports físics o lògics (per exemple, memòries flash o discs durs), digitalització o oferta a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per Parcquimic, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altre transformació de dites opinions, imatges, formes, índexs i demés expressions formals que es posen a disposició dels USUARIS a través dels serveis o continguts en tant tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de la Propietat Intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

Parcquimic, es lliure de limitar l’accés a les pàgines Web i als productes i/o serveis que s’hi ofereixen, així com la conseqüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els USUARIS puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

Parcquimic, en aquest sentit, podrà establir de considerar-ho oportú, sense perjudici de la única i exclusiva responsabilitat dels USUARIS, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de les seves pàgines Web es puguin vesar en la xarxa continguts i opinions considerades racistes, xenòfobes, discriminatòries, pornogràfiques, difamatòries o que, en qualsevol cas, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells USUARIS que enviïn a les pàgines Web de Parcquimic, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitja de correu electrònic, llevat que demanin de manera certa e inconfutable el contrari, en els casos en els que per naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s’entén que autoritzen a Parcquimic, a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (por exemple, disquets o discs durs d’ordinadors), digitalització, posta a disposició des de bases de dades propietat de Parcquimic, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altre transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el període de temps de protecció del dret d’autor que estigui previst legalment. Tanmateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic aquestes observacions, opinions o comentaris, els USUARIS renuncien a la percepció de qualsevol pretensió remuneratòria a percebre de Parcquimic

D’acord amb l’esmentat en la paràgraf anterior, Parcquimic, queda autoritzada igualment per procedir a la notificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris a fi d’adaptar-los a les necessitats del format editorial de les pàgines Web, sense que per això pugui entendre’s que existeix en absolut cap tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d’autor que els USUARIS poguessin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i demés expressions formals que formen part de les pàgines Web, o de l’esforç dut a terme per Parcquimic, pel seu bon funcionament. En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines Web de Parcquimic, sense el previ consentiment, exprés i per escrit de Parcquimic Qualsevol transgressió de les disposicions d’aquest punt, serà considerada com una lesió del legítims drets de la Propietat Intel·lectual de Parcquimic, sobre les pàgines Web i tots els seus continguts.

Parcquimic, no assumirà cap responsabilitat davant conseqüències que devinguin de les conductes o actuacions abans esmentades, tampoc n’assumirà cap pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als que s’hi pugui accedir directament o a través de banners, enllaços, links, hypelinks, framing o vincles similars des de’ls websites de Parcquimic

Follow us

Get the newsletter