Formació

FORMACIÓ BÀSICA PER A BOMBERS D’EMPRESA

L’objectiu dels Cursos de Formació Bàsica per a Bombers d’Empresa és capacitar als bombers d’empresa per realitzar les tasques de prevenció, extinció d’incendis i salvament en situacions d’emergència amb la finalitat de protegir als treballadors i reduir les conseqüències del sinistre.

Els cursos es duen a terme gràcies al conveni signat amb l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya on es pretén que hi hagi una formació igualitària per a tots els bombers d’empresa. Per això els cursos de Formació per a Bombers es realitzen de manera semi-presencial; hi ha sessions de treball presencials i sessions que es realitzen a distància a través d’un entorn virtual (E-Learning). Les pràctiques i els exàmens formen part de les sessions presencials.

SIMULACRES

Dins del Pla Anual d’Activitats es desenvolupen diferents accions que tenen com propòsit millorar la capacitat de resposta del personal d’extinció davant possibles emergències, és a dir: participació en simulacres, visites de reconeixement a les plantes químiques, coneixement de productes i cursos de formació pràctica en diferents àrees.

Altres activitats desenvolupades són també la prestació de serveis de vigilància preventiva, com:

  • Serveis preventius: per inoperativitat d’equips propis de l’empresa (per proves, reparacions, ITV vehicles)
  • Serveis preventius: per treballs en calent i en espais confinats i altura

formacio parcs quimics tarragona

Follow us

Get the newsletter