Equip Humà

L’

equip humà dels Parcs Químics està format per 43 tècnics que garanteixen la presencia permanent de 11 bombers als Parcs.
Concretament 17 bombers al Parc Nord, 23 al Parc Sud i Parc Port, i 3 per tallers operatius de Manteniment.
Tècnics Totals43
Bombers al Parc Nord17
Bombers al Parc Sud i Port23
Bombers a Tallers Operatius de Manteniment3

Intervenció en les emergències per a extinció d’incendis i altres sinistres en general.

Rescats en altura

Manteniment de l’equipament propi dels Parcs Químics de Seguretat, com són els equips de protecció personal, equip de protecció respiratòria, ampolles d’aire, equips portàtils d’extinció, etc.

Manteniment dels vehicles contra incendis i el seu equipament.

PACMA: Rondes diàries de seguretat i control mediambiental pels perímetres dels polígons NORD, SUD, PORT i RIUCLAR, i actuació en casos d’activació per alarmes d’olors

Cursos i Pràctiques conjuntes amb els bombers de la Generalitat de Catalunya

• Assistència i organització operativa en els simulacres interns

Participació en simulacres generals organitzats per Protecció Civil

Coordinar els cursos de rehabilitació de la titulació de Bombers d’empresa, amb les empreses de l’AEQT i el Port de Tarragona

Conductors d’ambulàncies.

Manteniment del Sistema Integrat total d’avisos d’alarma mitjançant fibra òptica

Follow us

Get the newsletter